Địa Chỉ: 205 Hùng Vương, P. An Cựu, TP Huế -ĐT: 0234.3811945 - 0913.425716 - 0932.467337 * Fax: 0234.3938778